Kampania społeczna „Czad i Ogień – obudź czujność” na terenie powiatu świebodzińskiego

25 października 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zainaugurował ogólnopolską kampanię społeczną „Czad i ogień. Obudź Czujność”. Natomiast 16 listopada 2016 r., Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przeprowadził w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odprawę z kadrą kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego. Wojewoda wspólnie z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Sławomirem Klusek zainaugurował kampanię na terenie województwa lubuskiego.

inauguracja

Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” powoli dobiega końca. Na pewno był to czas wzmożonej aktywności tut. Komendy, w czasie której starano się przybliżyć tematykę związaną z zagrożeniami dotyczącymi tlenku węgla oraz niebezpieczeństwem, jakie występuje w czasie pożarów. Łącznie pozyskano 7000 ulotek przeznaczonych do rozpropagowania.
W związku z tym przedstawiciele komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie uczestniczyli w licznych spotkaniach w różnego rodzaju placówkach samorządowych, prywatnych firmach oraz z zarządcami budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie powiatu. Celem spotkań było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców powiatu świebodzińskiego.
W ramach akcji prowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyły się spotkania z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w tych spotkaniach uczestniczyło 3136 uczniów, którym rozdano ulotki propagujące akcję.

pogadanki

pogadanki 2

Podjęto starania dotarcia do jak największej liczby mieszkańców Świebodzina i Zbąszynka. Odbyło się to za pośrednictwem zarządców budynków mieszkalnych, którzy zobowiązali się rozpropagować ulotki informacyjne. Trzeba nadmienić, że w kampanii społecznej znaczący udział mieli również druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych włączając się czynnie w dystrybucji ulotek na terenie miejscowości, w której funkcjonuje ich jednostka. Po wcześniejszym przeszkoleniu przez funkcjonariusza tut. Komendy (przeszkolono 206 strażaków ochotników), którzy osobiście dostarczyli ulotki do gospodarstw domowych.

druhowie

śtbs

Zwrócono się z prośbą do urzędów oraz szkół o zamieszczenie plakatów na tablicach informacyjnych w swoich siedzibach oraz zamieszczenie stosownych informacji dotyczących kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” na stronach internetowych urzędów.

plakat

W ramach akcji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy, dotyczący profilaktyki zatruć tlenkiem węgla i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Swój udział zgłosił Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie zdobywając wyróżnienie za materiał filmowy, który został przekazany do miejscowego kina do wyświetlania przed seansami filmowymi oraz Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie.