Uchwała nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 1/2016
Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19.11.2016 r.

 w sprawie wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Na podstawie §57 ust. 2 statutu Związku OSP RP, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP postanawiają:

§ 1. Wybrać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Zdzisław Gościniak

§ 2. Wybrać wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Radosław Chitruń

§ 3. Wybrać sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Mateusz Kołaczek