Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania.

Wielu z nas decyduje się na zabezpieczenie swojego mienia przed zagrożeniami związanymi z pożarem. Wcześniej informowaliśmy o korzyściach płynących z posiadania autonomicznych czujek tlenku węgla. Należy zaznaczyć, że nie są to jedyne detektory jakie można zamontować w domach. Istnieją również czujki pożarowe, których podstawowym zadaniem jest wykrycie pożaru w początkowej fazie rozwoju oraz powiadomienie mieszkańców o zaistniałej sytuacji pożarowej.

 

 

 

Wśród czujek pożarowych możemy wyróżnić:

-czujki dymu- czułe na stałe lub ciekłe produkty spalania i/lub pirolizy, wyróżniamy dwa rodzaje jonizacyjna i optyczna,

-czujki ciepła- czułe na nienormalna temperaturę i/lub szybkość narastania temperatury, lub różnice temperatur

-czujki płomieni- reaguje na promieniowanie emitowane przez płomień (na podczerwień i ultrafiolet lub wielobarwowe)

-czujki gazu,

-czujki multisensorowe wykorzystują kilka technologii, dzięki czemu są najskuteczniejszą grupą czujników przeciwpożarowych. Wiele z nich odpowiada również za wykrycie    czadu czy pojawienie się w powietrzu takich związków jak tlenek azotu.

 

Odpowiednim rozwiązaniem w domach czujki dymu. Ich zadaniem jest wykrycie pojawiającego się ognia na podstawie powstającego i unoszącego się dymu. Mogą przyczynić się do uratowania życia oraz mienia, a już na pewno zmniejszą skutki spowodowane pożarem.

 

Jak zabezpieczyć dom?

  1. Czujki dymu autonomiczne:
    Czujki zasilane bateryjnie lub sieciowo (230VAC) z wbudowanym sygnalizatorem. W tym przypadku najczęstszym rozwiązaniem są optyczne czujki dymu.
  2. Czujki dymu w systemie alarmowym:
    Praktycznie każdy profesjonalny system alarmowy przewodowy czy bezprzewodowy można doposażyć w czujniki pożarowe. W przypadku takiego rozwiązania zyskujemy możliwość powiadomienia o ewentualnym zdarzeniu (Np. telefonicznie przez moduł GSM), oraz buforowanie systemu poprzez baterię centrali alarmowej.

Czujniki dymu powinny znaleźć się w każdym domu, szczególnie w mieszkaniach, w których:

-przebywają osoby palące,

-znajduje się kominek,

-stosuje się gazowe podgrzewacze wody z otwartą komorą spalania,

-stosuje się kuchnie gazowe. 

Kryteria wyboru czujki pożarowej:

– prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie,

-wysokość pomieszczenia- ma wpływ na czas dotarcia parametru pożarowego do czujki;

– warunki otoczenia,

– prędkość spalania,

– sposób spalania się materiału zgromadzonego w zabezpieczanym pomieszczeniu – płomieniowy (np. ciecze), bezpłomieniowo (np. kable)

 

 

 

Powierzchnia pracy

Każdy z czujników dymu może objąć ochroną określoną powierzchnię. Przekrój powierzchni chronionej może wahać się od 30 m2 aż do 120 m2, dlatego też, aby urządzenie było skuteczne, należy koniecznie sprawdzić wartość podaną przez producenta i porównać z powierzchnią pomieszczenia, w którym ma zostać zainstalowany czujnik.

 

 

 

W przypadku dymu tworzy się kolumna konwekcyjna unosząca dym, który następnie rozpływa się. Czujki liniowe mogą być instalowane na wysokości 25 m z tzw. pośrednim poziomem umiejscawianym na wysokości takiej jak czujki punktowe. Czujki ciepła natomiast instaluje się maksymalnie na wysokości 8 m (tylko czujki ciepła w klasie A1) oraz pozostałe mają maksymalną wysokość instalowania 6 m. Wysokość instalowania czujek płomienia zależy od zastosowanego w nich rozwiązania konstrukcyjnego.

Parametry wpływające na dobór czujek

– temparatura – dla czujek pożarowych dymu temperatura badań czułości wynosi –25 do 55ºC.
wilgotność (do 95% przy 40ºC) – wpływa na wartość natężenia prądu jonizacji w czujkach jonizacyjnych dymu

– ciśnienie – w przypadku czujek jonizacyjnych ma wpływ na wartość prądu jonizacji.

– ruch powietrza – istotny jest wpływ prędkości na sam dym – rozrzedzenie i zmiana wielkości cząstek dymu wydłużają czas zadziałania czujek pożarowych.

dym, aerozole i kurz – przez czujki dymu będą traktowane jak dym. Należy zatem zwrócić uwagę, czy w zabezpieczanym pomieszczeniu istnieje możliwość pojawienia się pary wodnej pochodzącej od urządzeń kuchennych, pyłu, parujących substancji imitujących dym. W przypadku obecności tych czynników należy zastosować inny sposób wykrywania pożaru. Najczęściej wykorzystuje się czujki wielodetektorowe z możliwością zadziałania minimum dwóch elementów detekcyjnych np. ciepła i dymu.

 

Wpływ instalacji wentylacji pomieszczeń.

Rozplanowanie montażu czujek w pomieszczeniu wentylowanym lub klimatyzowanym wymaga analizy wpływu prądów powietrza na zainstalowane na stropie urządzenia do detekcji. Nieprawidłowe umieszczenie czujek pożarowych dymu w stosunku do przewodów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń może doprowadzić do utrudnienia dostępu dymu do tych elementów przez powietrze wypływające z systemu wentylacyjnego. W instalacji z wypływem powietrza na pomieszczenie zakłada się minimalną odległość od otworów rzędu 1,5 m, a dla instalacji zasysającej – 0,5 m. Jeżeli nie zostaną one zachowane, to wydłuża się czas zadziałania systemu zabezpieczeń.

 

Umiejscowienie czujek pożarowych w stosunku do różnych elementów wyposażenia stałego pomieszczeń.

Związane jest głównie z odległością czujek od ścian, przegród czy wykształceń (np. podciągów). Czujki (z wyjątkiem optycznych liniowych dymu) powinny być montowane w odległości co najmniej 0,5 m od ścian lub ścianek działowych (przegród). We wnętrzach podzielonych ścianami, przepierzeniami lub regałami, sięgającymi nie dalej niż 30 cm od stropu, przegrody powinny być traktowane jako dochodzące do stropu, a powstałe w ten sposób części – jak odrębne pomieszczenia. Wokół elementu detekcyjnego należy zapewnić wolną przestrzeń o promieniu sfery co najmniej 0,5 m. Trzeba również zwrócić uwagę na wysokość podciągów, które mogą dzielić pomieszczenie na dwa bez względu na wysokość pomieszczenia dla h ≥ 10%H.

 

Montaż czujek pożarowych dymu na ścianie pomieszczenia.

Utrudnia lub wręcz uniemożliwia dostęp dymu do czujki. Tego typu urządzeń również nie powinno się zbyt nisko umieszczać. Błędem jest także zainstalowanie nieodpowiedniej czujki w pomieszczeniu, (np. czujki dymu w kuchni). Ze względu na możliwość wystąpienia pary wodnej lub dymu warto zastosować np. czujki ciepła, a nie dymu.