Świebodzin. Pożar w Świebodzińskim Domu Kultury.

W poniedziałek 10 października 2016 r. tuż po godzinie dziesiątej rano zainteresowanie mieszkańców Świebodzina wzbudziła kolumna strażackich pojazdów mknących ulicą Piłsudskiego i osoby wołające o pomoc z okien na I piętrze Świebodzińskiego Domu Kultury. Mówiło się o wybuchu pożaru w tym obiekcie.

Na szczęście były to tylko skrzętnie wyreżyserowane ćwiczenia strażaków świebodzińskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, z którymi ramię w ramię z pozorowanym pożarem walczyli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubrzy.

Podstawowym celem tego typu ćwiczeń jest zapoznanie strażaków z obiektem, z dojazdami pożarowymi i rozmieszczeniem punktów zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych. Pracownicy zaś mogą sprawdzić swoją znajomość procedur powiadamiania służb ratowniczych.

Przeprowadzone ćwiczenia może nie były bardzo trudne, ale były bardzo wyczerpujące. Kończący je strażacy opływali potem. Spowodowane to było specyfiką obiektu domu kultury. Akcja toczyła się w labiryncie niejednokrotnie wąskich przejść, w których panowała prawie zerowa widoczność. Do tego scenariusz zakładał ewakuację dwunastu pozorowanych poszkodowanych osób. Strażacy dali radę. Zakładany cel osiągnęli.

Oby sprawdzała się zasada: „Im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w boju”.