Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Świebodzinie

30 września 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku  komendanta powiatowego PSP w Świebodzinie.  St. bryg. inż. Zygmunt Rogowski zakończył czynną  służbę i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Na jego stanowisko został powołany  mł. bryg. mgr inż. Janusz Drozda.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. mgr inż. Sławomirowi Klusek przez d-cę uroczystości bryg. Dariusza Paczesnego. Po powitaniu zaproszonych gości zgodnie z ceremoniałem nastąpiło pożegnanie st. bryg. Zygmunta Rogowskiego ze sztandarem i zdanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie.

W kolejnym punkcie Lubuski Komendant Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Sławomir Klusek sztandar przekazał nowemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Świebodzinie mł. bryg. Januszowi Drozda. Po złożeniu meldunku o zdaniu i przyjęciu obowiązków zaproszeni goście dziękowali st. bryg. Zygmuntowi Rogowskiemu za długoletnią służbę a jego następcy mł. bryg. Januszowi Drozda gratulowali objęcia stanowiska.

Pan mł. bryg. mgr inż. Janusz Drozda służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 01 sierpnia 1995 roku jako słuchacz-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów inżynierskich w 1999 roku podjął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie na stanowisku młodszego oficera w wydziale operacyjnym.

W 2005 r. po ukończeniu studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu objął stanowisko głównego księgowego. Przez szereg lat mł. bryg. Janusz Drozda systematycznie podwyższał swoje kwalifikacje.

W 2016 r. ukończył uzupełniające studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku bezpieczeństwa narodowego, o specjalności bezpieczeństwa publicznego.

Wyróżniony:
– w 1999 r. dyplomem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w konkursie na najlepsze prace dyplomowe,
– w 2008 r. dyplomem Komendanta Głównego PSP za wzorowa postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Odznaczony Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.