Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby nr 3/2016

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 3/2016 kandydatów do służby w KP PSP Świebodzin po V etapach.

L. p.

Numer identyfikacyjny

Suma zdobytych punktów

1.

008

70,4

2.

022

36,2

Na badania psychologiczne i lekarskie wymagane przy przyjęciu do służby  w Państwowej Straży Pożarnej skierowani zostaną kandydaci z wyżej podanymi numerami identyfikacyjnymi. Badania przeprowadzone będą przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW w Zielonej Górze, która wyda orzeczenie o przydatności kandydata do służby w PSP.

Kandydaci zakwalifikowani do skierowania na badania lekarskie zgłoszą się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie w dniu 26 września 2016 r. w celu odebrania skierowań na komisję lekarską.