Świebodzin. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

W poniedziałek, 30 maja 2016 roku z okazji „Dnia Strażaka” świebodzińscy strażacy Państwowej Straży Pożarnej stanęli do uroczystego apelu.

Wśród zaproszonych gości, swoją obecnością zaszczycili nas:
– Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Przemysław Gliński,
– Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski,
– Zastępca Komendanta Powiatowego Policji komisarz Romuald Klaszczyński,
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin Lech Kołdyka.

Na wstępie Komendant Powiatowy poinformował, że co prawda Święto Strażaków przypada na 04 maja, w dniu Patrona, Św. Floriana, ale ze względu na uroczystości krajowe i wojewódzkie oraz innych jednostek województwa obchodzimy je dzisiaj.

Następnie Komendant podsumował rok ciężkiej pracy strażaków, zarówno państwowej jak i jednostek ochotniczych, dziękując za włożony trud i zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze.

Później była okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń i uhonorowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Brązowym Medalem za
„Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:
– mł. bryg. Marcin Bohuszko,
– mł. bryg. Janusz Drozda.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego kapitana nadał:
– kpt. Tomaszowi Domańskiemu.

Lubuski Komendant Wojewódzki na stopień młodszego ogniomistrza awansował:
– st. sekc. Damiana Baranowskiego,
– st. sekc. Łukasza Kołodzieja,

a na stopień starszego sekcyjnego:

– sekc. Bartosza Napierałę,
– sekc. Artura Nowaczyka,

– sekc. Adriana Orkisza,
– sekc. Wojciecha Skarżyńskiego,
– sekc. Krysztofa Szaja.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie na stopnie starszego strażaka awansował:
– str. Adama Kaźmierczaka,
– str. Damiana Stróżyka.

W stronę strażaków, z ust zaproszonych gości i odczytanych listów okolicznościowych płynęły ciepłe i serdeczne życzenia. Oto kilka z nich:

– „ Życzę bezpiecznej służby, satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku, zdrowia i szczęścia” – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak,

– „Życzę wszystkim strażakom niewyczerpanej siły i mnóstwo wytrwałości, podczas codziennych akcji, a także licznych sukcesów oraz wiele satysfakcji ze służby dla naszej ojczyzny” – Senator Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Waldemar Sługocki,

– „Przyjmijcie najlepsze życzenia zdrowia, bezpiecznych powrotów z akcji ratunkowych, satysfakcji z pełnionej służby oraz szczęści. Niech Wasz patron św. Florian czuwa nad Wami i zawsze bezpieczne prowadzi do domu” – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Kopalni Węgla Brunatnego Andrzej Bik.

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Przemysław Gliński uroczystość zakończył słowami, słowami dającymi nam, funkcjonariuszom, do przemyśleń: „Życie jest tylko wtedy coś warte, tylko wtedy daje radość, kiedy jest służbą”…

Wszystkim Gościom dziękujemy za zaszczycenia nas swoją obecnością.

Wyróżnionym, awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.