Szkolenie podstawowe strażaka-ratownika OSP

Informujemy, że w okresie od 10 lutego do 25 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie przeprowadzone zostanie szkolenie „PODSTAWOWE  STRAŻAKA RATOWNIKA OSP” dla członków jednostek OSP z terenu powiatu świebodzińskiego.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do nabycia wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych i gaśniczych w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP, a także sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych.

Warunki przyjęcia na ww. szkolenie:

  • ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat,
  • skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Poniżej przedstawiam dane dotyczące ilości strażaków z jednostek OSP przewidzianych do udział w przedmiotowym szkoleniu.

Powiat Gmina Liczba strażaków OSP wyznaczonych do udziału w szkoleniu
świebodziński Lubrza 5
Łagów 5
Skąpe 5
Szczaniec 5
Świebodzin 5
Zbąszynek 5