Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby nr 1/2016

Prowadzone postępowanie kwalifikacyjne nie wyłoniło kandydatów do służby!