Szkolenie z zakresu dowódców OSP (OSPD)

Informujemy, że w terminie od 04 do 13 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbywać się będzie szkolenie z zakresu dowódców OSP (OSPD). Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zgodnie z załączonym planem zajęć.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • wiek- nie przekroczone 65 lat,
  • skierowania na szkolenie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 roku”,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych wg „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 11 maja 2006 roku”.
Powiat Gmina Ilość strażaków OSP
wyznaczonych do udziału w szkoleniu

Świebodziński

Lubrza 5
Łagów 5
Skąpe 5
Szczaniec 5
Świebodzin 5
Zbąszynek 5

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 marca 2016 r.

Podręcznik do pobrania:
http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki/szkolenie-dowdcw-osp_448
Materiały szkoleniowe:
http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki/szkolenie-dowodcow-osp