Świebodzin. Podsumowanie pożarów na obszarach leśnych.

3. Pożary wg kodu obiektu w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego za okres 01.07.2015 – 31.08.2015
 LP.

Podział

administracyjny

Ogółem Lasy (państwowe i prywatne) Inne obiekty
Razem lasy Młodniki II klasa wieku III i powyżej Inne pow. Pobocza dróg
i szlaków, ulic
Raport wykonano z programu Zestawienia-ST firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
1 świebodziński 56 10 2 1 5 2 12
2 Lubrza 5 1 0 0 1 0 0
3 Skąpe 9 2 0 1 0 1 3
4 Szczaniec 1 1 1 0 0 0 0
5 Zbąszynek 12 1 0 0 1 0 4
6 Świebodzin 24 3 1 0 2 0 5
7 Łagów 5 2 0 0 1 1 0
RAZEM:   56 10 2 1 5 2 12