Szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (OSPT)

Informujemy, że w terminie od 12 do 20 lutego 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbywać się będzie szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (OSPT). Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zgodnie z załączonym planem zajęć.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowania na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań,
  • wykształcenie, co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.
Powiat Gmina Ilość strażaków OSP
wyznaczonych do udziału w szkoleniu

Świebodziński

Lubrza 5
Łagów 5
Skąpe 5
Szczaniec 2
Świebodzin 2
Zbąszynek 5

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 2 lutego 2015 r.

Podręcznik do pobrania:
http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki/szkolenie-z-zakresu-ratownictwa-technicznego-dla-straakw-ratownikw-osp_446
Materiały szkoleniowe:
http://www.cnbop.pl/pl/wydawnictwa/podreczniki/szkolenie-techniczne