Niesulice. Pożar domku letniskowego.

Wyjazd zastępów z JR-G Świebodzin, OSP Ołobok, OSK Skąpe i OSP Niekarzyn do pożaru domku letniskowego w miejscowości Niesulice. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że kalenicą wydobywa się dym na całej długości. Domek letniskowy jednokondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem. Kryty blacho-dachówką. W wyniku rozpoznania stwierdzono, że w budynku nie przebywają osoby, które wymagałyby ewakuacji. W części użytkowej domku nie występuje proces spalania, brak zadymienia. Działania polegały w pierwszej fazie na podaniu dwóch prądów gaśniczych. Jednym prądem wody operowała rota I w aparatach oddechowych, która dostała się na dach po drabinie przystawnej. Po wykonaniu otworów w dachu przy użyciu przecinarki do stali i podręcznego sprzętu burzącego podano prąd wody na palącą się drewnianą konstrukcję dachu. Drugi prąd wody podano z poziomu gruntu z szybkiego natarcia w przestrzeń poddasza pomiędzy rynną i blacho-dachówką. Po dojeździe na miejsce zdarzenia kolejnych jednostek ochrony ppoż. podano trzeci prąd wody na palącą się konstrukcję dachu.
Przypuszczalna przyczyna: zwarcie instalacji.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 19:56, w dniu 8.08.2015 r. (sobota)
Rodzaj zdarzenia: Pożar