Kosobudz. Pożar domku letniskowego.

Wyjazd zastępu z JRG Świebodzin oraz zastępów z OSP Jemiołów, OSP Toporów i OSP Kosobudz do pożaru domku letniskowego w miejscowości Kosobudz. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu oraz przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego rozebraniu szkieletu konstrukcji.
Przypuszczalna przyczyna: nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 15:55, w dniu 11.06.2015 r. (czwartek)
Rodzaj zdarzenia: Pożar