Lubogóra. Pożar drzwi wejściowych do mieszkania.

Wyjazd zastępu z JRG Świebodzin do zgłoszenia zadymienia na klatce schodowej. Po przyjeździe KDR potwierdził zadymienie spowodowane podpaleniem drzwi wejściowych do jednego z mieszkań. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca działania, oddymieniu pomieszczeń i przy użyciu urządzeń pomiarowych sprawdzeniu obecności substancji niebezpiecznych. Pożar ugasiła lokatorka przed przybyciem zastępu a urządzenia nie wykazały niebezpiecznych substancji.
Przypuszczalna przyczyna: Podpalenie.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 00:44, w dniu 31.05.2015 r. (niedziela)
Rodzaj zdarzenia: Pożar