Świebodzin. Pożar sterty opon.

Wyjazd zastępów z OSP Rusinów, OSP Ołobok, OSP Niekarzyn i JR-G Świebodzin do pożaru sterty opon na terenie byłego sadu pomiędzy miejscowościami Świebodzin-Chociule. Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem całkowicie objęta jest sterta opon o wymiarach 20m x 10m. Sterta znajdowała się w remizie śródpolnej, nie było zagrożenia dalszego rozprzestrzenienia się pożaru. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palące się opony. Po dojeździe dodatkowych zastępów z OSP podano następne cztery prądy wody w natarciu. W celu ograniczenia powierzchni pożaru opony nie objęte pożarem odciągnięto od sterty.
Przypuszczalna przyczyna: podpalenie – sprawca nieustalony.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 14:41, w dniu 11.05.2015 r. (poniedziałek)
Rodzaj zdarzenia: Pożar