Smardzewo. Pożar w budynku gospodarczym.

Wyjazd zastępów z JRG Świebodzin i OSP Szczaniec do pożaru w budynku gospodarczym. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu jednej roty zabezpieczonej w aparaty OUO do pomieszczenia w którym powstał pożar i podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się elementy. Następnie ratownicy wyrzucili spaloną słomę na zewnątrz pomieszczenia. Po oddymieniu KDR nakazał sprawdzić elementy drewniane pomieszczenia w którym powstał pożar, przy użyciu kamery termowizyjnej. Podwyższonej temperatury nie stwierdzono.
Przypuszczalna przyczyna: Przegrzanie się instalacji elektrycznej.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 14:50, w dniu 10.05.2015 r. (niedziela)
Rodzaj zdarzenia: Pożar