Świebodzin. Sprawdzenie obecności tlenku węgla.

Wyjazd zastępu z JR-G Świebodzin na ul. Kolejową w Świebodzinie celem sprawdzenia obecności tlenku węgla w mieszkaniu. Po dojeździe zastępu na miejsce zdarzenia, właścicielka lokalu znajdującego się na poddaszu przekazała, że w mieszkaniu wyczuwalny jest zapach dymu i boi się o zatrucie tlenkiem węgla. Do mieszkania udała się rota z detektorem wielogazowym. Po sprawdzeniu mieszkania stwierdzono, że tlenek węgla występował tylko w łazience i maksymalnie wyniosło 9 ppm, które to wskazanie po chwili spadło do zera. Okna w mieszkaniu zostały pootwierane przed przybyciem zastępu PSP. W łazience wyczuwalny był zapach dymu. Sprawdzono również stężenie po odpaleniu zainstalowanego w łazience pieca gazowego. Nie stwierdzono wzrostu. Po dokładnym sprawdzeniu ustalono, że prawdopodobną przyczyną jest nieprawidłowo działająca wentylacja, która zaciąga dym wydobywający się z komina obok. Właścicielka poinformowała, że taka sytuacji występuje nie pierwszy raz.
Przypuszczalna przyczyna: zapach dymu w mieszkaniu.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 16:17, w dniu 3.05.2015 r. (niedziela)
Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie