Zapytanie cenowe na dostawę paliw płynnych

W wyniku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie „Zapytania cenowego” na dostawę paliw płynnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie do dnia 04 maja 2015 r. do siedziby zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

 1. Oferta firmy POLMAX S.A. S.K.A.
  ul. Wołczyńska 18
  60-003 Poznań
 2. Oferta firmy KOIMEX S.A.
  ul. Kozia 3
  66-200 Świebodzin

Po przeprowadzonej analizie ofert zgodnie z kryteriami wyboru ofert zamówienia udzielono na rzecz:

KOIMEX S.A.
ul. Kozia 3
66-200 Świebodzin

Treść ogłoszenia:

PT.2370.3.2015

ZAPYTANIE   CENOWE
na zamówienie o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty netto 10 000 euro, a nie przekraczającej równowartości kwoty netto 20 000 euro

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Cegielniana 13,
66 – 200 Świebodzin
NIP 927 16 82 335,
REGON 971183804

zaprasza do składania ofert na:

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu silnikowego stanowiącego wyposażenie  Zamawiającego w orientacyjnych ilościach:

 • etylina bezołowiowa PB 95 w ilości 1 800 litrów pobierana sukcesywnie w ciągu roku,
 • olej napędowy w ilości 11 000 itrów pobierany sukcesywnie w ciągu roku.