Łagów. Wypadek drogowy.

Wyjazd zastępów z JRG Świebodzin oraz OSP Jemiołów do wypadku drogowego. Po dojeździe na miejsce KDR potwierdził wypadek 2 aut osobowych na skrzyżowaniu gdzie 1 z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca działania, udzieleniu KPP poszkodowanemu oraz usunięciu wycieków płynów eksploatacyjnych.
Przypuszczalna przyczyna: Niezachowanie zasada ruchu drogowego.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 10:20, w dniu 22.04.2015 r. (środa)
Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie