Świebodzin. Sprawdzenie zadymienia.

Wyjazd zastępu z JRG Świebodzin do sprawdzenia zadymienia. Po dojeździe na miejsce KDR (kierujący działaniem ratowniczym) potwierdził małe zadymienie na klatce schodowej spowodowane spaleniem się licznika prądu. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca działania, sprawdzeniu urządzeniami pomiarowymi zagrożeń i przekazaniu miejsca dla pogotowia energetycznego.
Przypuszczalna przyczyna: Przeciążenie sieci.
Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 18:11, w dniu 10.04.2015 r. (piątek)

Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie