Świebodzin. Sprawdzenie zadymienia-tlenek węgla.

Wyjazd zastępu z JRG do sprawdzenia zadymienia przy ulicy Krasińskiego. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu obecności tlenku węgla.
Przypuszczalna przyczyna: niedrożność przewodu kominowego.
Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 19:32, w dniu 7.04.2015 r. (wtorek)

Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie