Buczyna. Sprawdzenie obecności tlenku węgla.

Wyjazd zastępu z JRG Świebodzin oraz zastępu z OSP Lubrza do zgłoszenia tlenku węgla w mieszkaniu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca działania oraz sprawdzeniu pomieszczeń na obecność tlenku węgla. Urządzenie nie wykazały obecność niebezpiecznych gazów.
Przypuszczalna przyczyna: nieszczelny komin. 
Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 20:29, w dniu 4.04.2015 r. (sobota)
Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie