Autostrada A2. Wypadek drogowy.

Wyjazd zastępów z JR-G Świebodzin do wypadku drogowego na autostradzie A2.Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy znajduje się poza jezdnią, na pasie zieleni, w którym przebywają dwie osoby poszkodowane, które wcześniej samodzielnie opuściły pojazd i poruszały się po miejscu zdarzenia, a z chwilą przybycia zastępów na miejsce zdarzenia znajdowały się w pojeździe. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP oraz odłączeniu zasilania w uszkodzonym pojeździe. Po przyjeździe pogotowia na miejsce zdarzenia 2 osoby poszkodowane zostały przekazane dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. W wyniku zdarzenia nie doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych.
Przypuszczalna przyczyna: Nie dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych.

Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 13:39, w dniu 2.04.2015 r. (czwartek)
Rodzaj zdarzenia: Miejscowe zagrożenie