Świebodzin. Pożar traw.

Wyjazd zastępu z JRG Świebodzin do pożaru traw i trzcin na nieużytkach. Po dojeździe zastępu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się trawa i trzcinowisko na nieużytkowanych terenach przy jeziorze. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na palące się trzcinowisko z jednoczesnym gaszeniem pożaru traw po obwodzie pożaru przy użyciu tłumic.
Przypuszczalna przyczyna: Podpalenie.
Godzina wyjazdu pierwszego zastępu o godz. 13:40, w dniu 25.03.2015 r. (środa)
Rodzaj zdarzenia: Pożar