Świebodzin. Podpisanie porozumienia z Gminą Świebodzin.

W dniu 25 marca 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Świebodzin a Komendą Powiatową PSP w Świebodzinie w sprawie przekazania kwoty 50 tys. zł. na Lubuski Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Podpisanie porozumienia umożliwiła pozytywna opinia wniosku o dofinansowanie złożonego przez Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie przez Komisję Planu, Budżetu, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Świebodzinie na posiedzenie w dniu 27 stycznia 2015 r.
Celem porozumienia jest dofinansowanie zakupu w bieżącym roku lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.
Potrzeba doposażenia naszej komendy w ww. samochód wynika z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.