16 Dni Przeciwko Przemocy

Dzień 25 listopada obchodzony jest oficjalnie jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”.
Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet. W tym roku po raz kolejny kampania „16. Dni” realizowana będzie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w całej Polsce.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji. Zgodnie z zaprezentowanym w marcu bieżącego roku badaniami Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (http://fra.europa.eu) w Polsce około 19% kobiet między 18 a 72 rokiem życia doświadczyło przemocy ze strony męża lub partnera.

Statystycznie oznacza to, że około trzy i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskiej karty”, liczba kobiet – ofiar przemocy, wynosiła ponad 58 tys.
Natomiast statystyki sądowe za ten rok identyfikują jedynie 13782 kobiety jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje jak duża liczba kobiet pozostaje sama, bez przemocy i wsparcia w świetle doznanej krzywdy.

Źródło: KG PSP Warszawa