Świebodzin. Podsumowanie cyklu szkoleń z tematyki działań ratowniczych na drogach.

Podusmowanie cyklu szkoleń Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie przeprowadzili w okresie ostatniego miesiąca cykl szkoleń doskonalących dla strażaków-ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu świebodzińskiego.

Tematem szkoleń były „Działania ratowniczo – gaśnicze na autostradzie A2 i trasach szybkiego ruchu przebiegające przez teren powiatu świebodzińskiego.” oraz  „Karty ratownicze w pojazdach.”.

Szkolenia przeprowadzane były w macierzystych jednostkach OSP na terenie naszego powiatu:

  • OSP Niekarzyn,
  • OSP Toporów,
  • OSP Ołobok,
  • OSP Zbąszynek,
  • OSP Dąbrówka Wlkp.,
  • OSP Szczaniec,
  • OSP Rusinów,
  • OSP Jemiołów.

W szkoleniu łącznie uczestniczyło i zakończyło z wynikiem pozytywnym 125 strażaków-ochotników.