Świebodzin. Testy na komorze dymowej dla strażaków ochotników.

Informujemy, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zorganizowane zostaną dla członków jednostek OSP z terenu powiatu świebodzińskiego testy w komorze dymowej. Nadmienić należy, że powyższe szkolenie/test jest wymagany wobec osób biorących czynny udział w działaniach ratowniczych w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Do testu przystąpić mogą ratownicy posiadający przeszkolenie z zakresu „Strażaka ratownika OSP realizowanego jednoetapowo” lub „Strażaka ratownika OSP cz. II” oraz aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.

Test zostanie przeprowadzony w komorze dymowej znajdującej się w budynku Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie w następujących terminach:

 • 2 marca 2014 r. o godz. 9.00 – OSP Lubrza, OSP Rusinów
 • 9 marca 2014 r. o godz. 9.00 – OSP Jemiołów, OSP Ołobok 
 • 22 marca 2014 r. o godz. 9.00 – OSP Toporów, OSP Niekarzyn
 • 23 marca 2014 r., godz. 9.00 – OSP Skąpe, OSP Zbąszynek   
 • 29 marca 2014 r., godz. 9.00 – OSP Szczaniec, OSP Dąbrówka Wlkp.   

Ćwiczący przystępujący do testu w komorze dymowej winni być (we własnym zakresie) wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj.:

 • hełm,
 • kominiarka niepalna,
 • rękawice specjalne,
 • ubranie specjalne USP,
 • buty specjalne,
 • sprzęt ochrony układu oddechowego wraz z zapasową butlą powietrzną
 • obuwie sportowe,
 • środki higieny osobistej (ręcznik i mydło).

Do dnia 25 lutego 2014 r. nalezy przesłać wykaz strażaków skierowanych na przedmiotowe zajęcia.
Szczegółowych informacji udziela kpt. Dariusz Kałużny.