Gorzów Wlkp. Hubert Harasimowicz nowym Komendantem Wojewódzkim PSP

Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pokieruje bryg. mgr inż. Hubert Harasimowicz Akt powołania na nowe stanowisko wręczył w dniu 25 marca 2013 r. nadbryg. Piotr Kwiatkowski, zastępca Komendanta Głównego PSP w Warszawie.

Służbę w ochronie przeciwpożarowej brygadier Hubert Harasimowicz pełni od roku 1991, w którym rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 1996 roku podjął pracę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na stanowisku młodszego oficera w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym. W lutym 2000 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. W sierpniu 2002 roku awansował na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. W roku 2003 ukończył studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej. Ponadto w 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna. Obecnie kończy studia z zakresu logistyki w bezpieczeństwie kraju. Zdobywając przez te lata cenne doświadczenie zawodowe wykazał się profesjonalizmem, samodzielnością i i odpowiedzialnością za powierzone zadania służbowe, co zaowocowało  m.in. przyznaniem Brązowego Krzyża Zasługi, Brązowej Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnego Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalu Z Sercem do Żołnierza oraz Odznaką za Zasługi dla Województwa Lubuskiego oraz Miasta Gorzowa Wlkp.

źródło: http://www.straz.gorzow.pl/