Świebodzin. Turniej Wiedzy pożarniczej.

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny dzieci i młodzież ze szkół powiatu świebodzińskiego, zamiast wagarować mogli wykazać się wiedzą na temat pożarnictwa.

W tym dniu, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych znajomości posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Turniej rozgrywany był w trzech grupach wiekowych tj.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem turnieju był Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie oraz Starosta świebodziński.

W tegorocznym turnieju uczestniczyło 15. zawodników. Ich zmagania oceniało jury w składzie: mł. bryg. Dariusz Paczesny, druh Leszek Parandyk oraz st. asp. w st. spocz. Jerzy Wrzesień.

Ostatecznie, w wyniku rozgrywek finałowych do następnego szczebla turnieju (eliminacji wojewódzkich), które odbędą się 26 marca br. w Zielonej Górze zakwalifikowali się:

I Grupa – szkoły podstawowe:

– Zacharska Natalia – SP im. II Armii WP w Zbąszynka
– Biegała Kamil – SP im. II Armii WP w Zbąszynka

II Grupa – gimnazja:

– Ratajczak Dominika – I Gimnazjum w Zbąszynku
– Lipiński Dawid – Gimnazjum w Radoszynie

III Grupa szkoły ponadgimnazjalne:

– Wojciech Perz – Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
– Adam Malinowski – Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych
w Świebodzinie.

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w Zielonej Górze. Najlepsi z całej Polski w dniach 7 – 9 czerwca 2013 r. zmierzą się w Kołobrzegu.

mł. bryg. Dariusz Paczesny
KP PSP Świebodzin