Warszawa. Sprzęt pożarniczy z 8-proc. stawką VAT.

Firma sprzedająca gminie towary ochrony przeciwpożarowej, która przekazuje je jednostkom straży, może zastosować na fakturze 8-proc. stawkę VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT nie ma znaczenia, czy towary ochrony przeciwpożarowej sprzedawane są bezpośrednio jednostkom straży, czy gminie, która zamierza je następnie przekazać. Zdaniem NSA należy stosować zawsze obniżoną, 8-proc. stawkę podatku. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy o VAT obniżoną stawkę podatku (obecnie 8 proc.), stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Według tej stawki będą opodatkowane np. sprzęt gaśniczy oraz drabiny pożarnicze.

W omawianej sprawie skarżący sprzedawał towary ochrony przeciwpożarowej na rzecz gmin i powiatów z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Podpisywał umowy sprzedaży, w których określał jednostkę, dla której dokonywana jest dostawa. Na fakturze dokumentującej sprzedaż została jednak wskazana gmina (powiat) jako nabywca oraz informacja, dla jakiej jednostki ochrony przeciwpożarowej przeznaczony jest towar. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1139/10

zródło: Gazeta Prawna i NSA