Świebodzin. Nie wypalaj traw.

Apel Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie

i Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin.

Każdej wiosny gwałtownie wzrasta zagrożenie pożarowe lasów i obszarów przyleśnych.

Po długiej zimie roślinność jest bardzo wysuszona i w następstwie tego szczególnie łatwozapalna. Ogień najczęściej powstaje na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, poboczach drogowych i kolejowych.

Główną przyczyną powstania pożarów są podpalenia wynikające najczęściej z ludzkiej bezmyślności.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią bardzo poważne zagrożenie dla ludzi, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, lasów, a także organizmów żywych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody.

Gęsty dym powstający w procesie wypalania i ścielącyc się na drogach ogranicza widoczność, stając się przyczyną kolizji i wypadków drogowych. Wszystko to prowadzi do wielu strat materialnych, a także osobistych tragedii.

Wypalanie traw w naszym regionie stało się niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, służby leśne i ochrony środowiska oraz policjanci.

Wobec powyższego strażacy i leśnicy apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o zaniechanie wypalania traw na łąkach, skarpach i nieużytkach, co z pewnością przyczyny się do ograniczenia szkód powodowanych tym procederem.

Mając na uwadze dobro społeczne oraz ochromę środowiska naturalnego, dziękujemy za poważne i rozsądne potraktowanie naszego apelu.