Świebodzin. Strażacy ochotnicy podwyższają kwalifikacje.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla ochotniczych straży pożarnych.

11 grudnia 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie przeprowadzono sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego biorących udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu ratownictwa technicznego.
Łącznie w kursie brało udział 31 członków ochotniczych straży pożarnych z jednostek w Lubrzy, Dąbrówki Wlkp., Niekarzynie, Podłej Górze, Rusinowie i Skąpem.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaków OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Podczas szkolenia zapoznano strażaków z metodami i technikami uwalniania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w tym wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek.
Wszystkim druhom należą się szczególne uznania bowiem szkolenie prowadzone było w czasie wolnym, w soboty i niedziele. Strażaków nie rozpieszczały także warunki atmosferyczne. Zajęcia praktyczne odbywały się na dużym mrozie.
Za pomoc w przeprowadzeniu szkolenia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie pragnie podziękować Panu Jarosławowi Cichockiemu, właścicielowi firmy MC Recykling w Szczańcu, który do ćwiczeń praktycznych nieodpłatnie udostępnił nam teren zakładu i wraki pojazdów.

mł. bryg. D. Paczesny