Świebodzin. Zmiana jednostki obsługującej nr alarmowy 112.

Z dniem 21 kwietnia 2010 roku połączenia z telefonów komórkowych na nr alarmowy 112 na terenie województwa lubuskiego zostały przekierowane do jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Bezpośrednie numery alarmowe w Polsce:

  • 999 – Pogotowie Ratunkowe
  • 998 – Straż Pożarna
  • 997 – Policja

Inne wybrane numery alarmowe:

  • 986 – Straż Miejska (niektóre miasta)
  • 0601-100-300 – lub lokalnie 985 – TOPR, GOPR, ratownictwo morskie
  • 0601-100-100 lub 984 – WOPR (rzeki i jeziora) –  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • 991 – Pogotowie Energetyczne
  • 992 – Pogotowie Gazowe