NIE WYPALAJ TRAW! – APEL WOJEWODY

Wiosna to okres, w którym najczęściej dochodzi do wypalania traw na łąkach i nieużytkach. Wojewoda uznała, że dotychczasowe formy mające przekonać społeczeństwo do zaprzestania tych niebezpiecznych praktyk okazały się nieskuteczne, dlatego rozpoczęła akcję mającą na celu przeciwdziałanie wypalaniu traw.

Do działań zorganizowanych przez Wojewodę włączyło się wiele osób i instytucji. W akcję zaangażował się Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. bp dr Stefan Regmunt. Dzięki jego pomocy w lubuskich parafiach odczytany zostanie apel Heleny Hatki, w którym zwraca ona szczególną uwagę na niebezpieczeństwa związane z wypalaniem traw.

W przedsięwzięciu udział biorą również lubuscy strażacy. Z ramienia ochotników akcją koordynuje Edward Fedko Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W szeregach PSP działania pilotuje st. bryg. Stanisław Węsierski Komendant Wojewódzki. Za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do mieszkańców wszystkich sołectw dotrze apel Wojewody związany z zagrożeniem jakie niesie za sobą wypalanie traw. W miejscach publicznych na tablicach ogłoszeniowych, w urzędach gmin i remizach strażackich powieszone zostaną plakaty zwracające uwagę na ten problem.

Warto pamiętać, że wypalanie traw wbrew obiegowej opinii nie użyźnia gleby. Badania naukowe dowodzą, że jest wręcz przeciwnie. Rolnicy, którzy w ten sposób pozbywają się trawy ze swoich łąk, muszą się liczyć z utratą unijnych dotacji. Wiosną na tych terenach gniazduje wiele gatunków ptaków. Wzniecając ogień w takich miejscach, skazujemy zwierzęta na pewną śmierć.

Zródło: http://www.wojewodalubuski.pl/