Świebodzin. Wizyta Komendanta Głownego PSP

Dzisiaj, 01 grudnia 2009 r. mieliśmy zaszczyt gościć Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza.

Komendantowi W. Leśniakiewiczowi towarzyszył jego zastępca nadbryg. Marek Kowalski, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Stanisław Węsiesierski oraz Wojewoda Lubuski Helena Hatka.

Po złożeniu przez gospodarza, Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Zygmunta Rogowskiego, meldunku o stanie sił i środków oraz bieżącej sytuacji na terenie powiatu Komendant Leśniakiewicz z nieukrywaną serdecznością przywitał strażaków Komendy oraz adeptów pożarnictwa – kursantów Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Gorzowie Wlkp. z Siedzibą w Świebodzinie życząc wszystkim wytrwałości, zadowolenia i spełnienia w wykonywanej, niejednokrotnie ciężkiej służbie.

Następnie Komendant Rogowski zapoznał gości z wyposażeniem jednostki oraz zintegrowanym stanowiskiem kierowania PSP i zespołów ratownictwa medycznego, które w niedalekiej przyszłości ma pełnić centrum powiadamiania ratunkowego.

Wizyta zakończona została pamiątkowym wpisem szacownych gości do kroniki Komendy.

Galeria

mł. bryg. D. Paczesny