Warszawa. Nowe uposażenia opublikowane.

W dniu 18 marca 2009 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Kwota bazowa wg Ustawy Budżetowej na 2009 r.: 1.523,29 zł.

Kwoty po przeliczeniu.

Nr grupy Kwota w grupie Mnożnik Wzrost w 2009 r.
1 1450,00 0,95 240,00
2 1740,00 1,14 250,00
3 1840,00 1,21 240,00
4 1950,00 1,28 260,00
5 2000,00 1,31 250,00
6 2060,00 1,35 250,00
7 2120,00 1,39 250,00
8 2180,00 1,43 250,00
9 2270,00 1,49 250,00
10 2360,00 1,55 250,00
11 2450,00 1,61 250,00
12 2560,00 1,68 260,00
13 2650,00 1,74 260,00
14 2830,00 1,86 290,00
15 3150,00 2,07 310,00
16 3640,00 2,39 500,00
17 4250,00 2,79 560,00
18 4890,00 3,21 650,00
19 7010,00 4,60 410,00
20 8120,00 5,33 430,00

Treść rozporządzenia