Świebodzin. Wizyta Podsekretarza Stanu.

W dniu 4 września 2007 r. Komendę Powiatową PSP w Świebodzinie wizytował Podsekretarz Stanu Jarosław Brysiewicz. Inspekcja odbyła się w ramach prowadzonego nadzoru nad „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009”.

Podsekretarzowi towarzyszył Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Stanisław Węsierski, Zastępca Komendanta Głównego Policji Tomasz Karczewski, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Lech Biernat oraz Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie podinsp. Sebastian Banaszak.

W trakcie wizyty przedstawiono warunki służby strażaków, wyposażenie w sprzęt ratowniczy i ochrony indywidualnej oraz stan zaawansowania infrastruktury teleinformatycznej komendy.

mł. bryg. Dariusz Paczesny