Świebodzin. Zakończenie kursu nauczania kwalifikacyjnego szeregowych PSP.

We wtorek 22 maja 2007 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się zakończenie kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP prowadzonego przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.
z siedzibą w Świebodzinie. Kurs rozpoczął się 12 lutego 2007r. Uczestniczyło w nim 30 osób, w tym 3 kobiety. Słuchacze pochodzili z terenu województwa lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu strażaka na stanowiskach pracy przewidzianych dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej.

Uzyskane w wyniku procesu dydaktycznego przygotowanie zawodowe uprawnia do podejmowania pracy zawodowej w jednostkach organizacyjnych PSP, w tym w jednostkach ratowniczo-gaśniczych a także innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Świadectwa ukończenia szkolenia wręczył Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie wlkp. st. bryg. Zenon Zajdlic.

W uroczystości uczestniczył Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski, komendanci powiatowi kpt. Bartłomiej Mądry (Gorzów Wlkp.), bryg. Bogdan Lewicki (Krosno Odrz.), kpt. Mariusz Trajnowski (Międzychód, woj. wielkopolskie), st. kpt. Jacek Konsewicz (Słubice), mł. bryg. Marek Harkot (Sulęcin), st. bryg. Zygmunt Rogowski (Świebodzin), st. bryg. Stanisław Pruski (Zielona Góra) i st. kpt. Sławomir Wójtowicz (Żagań).
Na uroczystości nie zabrakło także kapelana lubuskich strażaków ks. Przemysława Kaminiarza.

Po przyjęciu świadectw absolwenci kursu złożyli ślubowanie, po którym zaproszeni goście życzyli im wytrwałości i powodzenia w pracy zawodowej a kapelan udzielił młodym strażakom błogosławieństwa.

Chętnych do pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15, Świebodzin, ul. Cegielniana 13 lub tel. 068 382 36 32.

Szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:
http://www.straz-swiebodzin.pl/praca/

Fotorelacja

mł. bryg. Dariusz Paczesny