Ćwiczenia w kosobudzkim lesie

W sobotę, 5 maja 2007 r. w kompleksie leśnym koło Kosobudza odbyły się ćwiczenia jednostek OSP gminy Łagów i gminy Bytnica. Lasy te należą do I kategorii zagrożenia pożarowego. Zagrożenie pożarowe potęguje duży ruch turystyczny z powodu znajdujących się tu jezior oraz bogactwa w runo leśne.

W ćwiczeniach uczestniczyli druhowie z OSP Bytnica, Jemiołów, Kosobudz, Poźrzadło, Toporów i Żelechów.

Ćwiczenia obserwowali zaproszeni goście min. Leszek Olgrzymek – Wójt Gminy Bytnica, Joanna Rybczyńska – z-ca Wójta Gminy Łagów, Józef Machacki – Komendant Gminny OSP w Łagowie, Krzysztof Wysocki – Prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP w Łagowie, Wiceprezes – Ryszard Puk, Krzysztof Dynda – Leśniczy Leśnictwa Kosobudz oraz mł. bryg. Dariusz Paczesny – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie.

Ćwiczenia wzbudziły duże zainteresowanie także wśród licznie wypoczywających nad pobliskim jeziorem turystach.

Po zakończeniu części bojowej przy ognisku wymieniono uwagi i spostrzeżenia mające w przyszłości usprawnić współpracę jednostek.

mł. bryg. Dariusz Paczesny