Świebodzin. Bezpieczeństwo pożarowe obszarów leśnych.

Upały i brak opadów w ostatnich tygodniach spowodowały bardzo wysokie zagrożenie pożarowe polskich lasów, w tym również lasów na terenie Powiatu Świebodzińskiego. W przypadku powstania pożaru, niszczące działanie ognia wpływa ujemnie zarówno na cały ekosystem leśny, jak i na poszczególne elementy: drzewostan, runo leśne, faunę, glebę. W spalonym lub uszkodzonym przez pożar lesie zamiera życie – pożyteczne owady, ptaki, giną zwierzęta, zniszczeniu ulega roślinność będąca naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze.

Potrzeba wielu dziesiątków lat, dużych nakładów pracy i pieniędzy, aby odtworzyć las w miejsce tego, który ogień strawił.

Las jest otwarty dla wszystkich, ale żeby nasz pobyt w lesie nie naruszył jego harmonii musimy pamiętać o kilku zasadach. Dlatego duże znaczenie ma odpowiednie zachowanie się każdego z nas w lesie lub jego okolicy, a przede wszystkim przestrzeganie zakazu posługiwania się otwartym ogniem na terenach leśnych i w jego sąsiedztwie.

  • W lesie i w odległości od niego mniejszej niż 100 m zabronione jest używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
  • Prawnie zabronione jest także wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych na łąkach, ścierniskach i skarpach rowów. Działania takie stają się przyczyną wielu pożarów, a ponadto niszczą życie biologiczne poza lasem.
  • Palenie tytoniu w lasach jest zabronione – ten zakaz obowiązuje przez cały rok
  • Przejazd przez las samochodami i motocyklami dozwolony jest tylko po drogach publicznych.
  • Parkowanie na drogach leśnych, przesiekach i na obrzeżach lasu jest zabronione.
  • Parkowanie samochodów powinno odbywać się tylko w miejscach przewidzianych do tego celu.
  • Nie wolno wchodzić na tereny upraw leśnych i do młodego drzewostanu, którego wysokość nie przekracza 3 m.

Leśnicy i strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić straż pożarną, nadleśnictwo lub właściciela lasu.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i na obszarach do nich przylegających.

Las żyje dla Ciebie. Możesz w nim wypoczywać i regenerować siły nie naruszając jego harmonii.

P A M I Ę T A J !

Wzniecić pożar lasu można bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić.
W płomieniach giną zwierzęta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec.