Świebodzin. Sprawdzian przed sezonem palności w lasach.

W czwartek 27 kwietnia świebodzińscy strażacy wraz z ochotnikami z Dąbrówki Wielkopolskiej, Jemiołowa i Rusinowa sprawdzili swoje umiejętności w gaszeniu pożaru lasu. Ćwiczenia przeprowadzono w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Świebodzin (Leśnictwo Krzeczkowo) zakwalifikowanego do I kategorii zagrożenia pożarowego. Zagrożenie pożarowe potęguje tu duży ruch turystyczny związany z lokalizacją jezior oraz bogactwo lasów w runo (jagody i grzyby).

Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia sprzętu, zwłaszcza możliwości agregatu pompowego AP 8000/8, mobilności strażaków ochotników oraz operatywności służby leśnej w tym pracowników dostrzegalni przeciwpożarowych.

Po zakończonych ćwiczeniach, przy ognisku, wymieniono uwagi i wyciągnięto wnioski mające na celu usprawnienie działań przy rzeczywistej akcji gaśniczej.

mł. bryg. Dariusz Paczesny
Rzecznik Prasowy
Komendanta Powiatowego