Świebodzin. Certyfikat ISO 9001:2000

W czwartek 2 lutego 2006 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP województwa lubuskiego. Podsumowana została działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim i podległych jej komend powiatowych w minionym roku. Na naradzie przedstawione zostały najważniejsze zamierzenia, cele i kierunki działania PSP woj. lubuskiego na rok 2006.

Po naradzie w obecności wojewody lubuskiego Marka Asta, wicewojewody Ireneusza Madeja, marszałka woj. lubuskiego Andrzeja Bocheńskiego, posłów i senatorów lubuskich, przedstawicieli administracji samorządowej, służb i organizacji współdziałających z PSP odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów jakości ISO 9001:2000.

Na dziś System Zarządzania Jakością w Państwowej Straży Pożarnej jest jeszcze rzadkością.

Istotą wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością było ujednolicenie prowadzonej działalności, opracowanie standardów postępowań. Działanie w Systemie Zarządzania Jakością pozwoli na skuteczniejszy nadzór nad organizacją i zapewni możliwość sprawnego zarządzania, monitorowania i doskonalenia organizacji.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 potwierdza, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie działa zgodnie z międzynarodowymi standardami określonymi w normie ISO 9000.

mł. bryg. Dariusz Paczesny
Rzecznik Prasowy
Komendanta Powiatowego