Świebodzin. Szkolenie szeregowców OSP.

Szkolą się nie tylko strażacy zawodowi. Do fachowej wiedzy garną się także druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla nich to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zorganizowała kurs BHP oraz szkolenie szeregowców OSP. Zgłosiło się 55 osób, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, zwłaszcza, że szkolenie odbywa się w dni wolne od pracy (piątkowe popołudnia, soboty, niedziele).

Podstawową formą kształtowania i doskonalenia umiejętności sprawiania sprzętu pożarniczego są zajęcia praktyczne, realizowane w postaci ćwiczeń ze sprzętem.

Ćwiczenia kształtują umiejętności percepcyjno – motoryczne, potrzebne do skutecznego i bezpiecznego stosowania różnych rodzajów sprzętu pożarniczego, przygotowują strażaków do wykonywania czynności ratowniczo – gaśniczych w ramach pełnienia podstawowych funkcji w zespole. W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów ćwiczenia ze sprzętem prowadzi się w warunkach zbliżonych do realiów akcji ratowniczych, bo jak mówi stare, dobre przysłowie: „Im więcej potu na ćwiczeniach tym mniej krwi w boju”.

Na początku szkolenia uczestnicy po raz pierwszy stykają się z określoną informacją, która z czasem przekształca się w ich świadomości w trwałe wiadomości, umiejętności i nawyki, a nawet sprawność.

Szkolenie nie jest łatwe. Powiedzieć o tym mogą sami ćwiczący.

mł. bryg. Dariusz Paczesny