Gorzów Wlkp. System Zarządzania Jakością wdrożony.

W dniach 21 – 23 listopada 2005r. Komenda Wojewódzka oraz Komendy Powiatowe/ Miejskie Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego po wielomiesięcznych pracach nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością poddały się audytowi certyfikacyjnemu na zgodność z normą ISO 9001: 2000 przeprowadzony przez firmę DNV. Na dziś dzień System Zarządzania Jakością w Państwowej Straży Pożarnej jest jeszcze rzadkością. Do tej pory dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej: Komenda Główna i Komenda Wojewódzka w Lublinie wdrożyły System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001-2000 a wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w województwie lubuskim jest największym, jak do tej pory, przedsięwzięciem ponieważ obejmuje wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej tegoż województwa.

Trudno w przypadku takiej organizacji jaką jest straż pożarna mówić o chęci zdobywania nowych klientów przez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. W tym przypadku bardziej istotna jest chęć uporządkowania, ujednolicenia prowadzonej działalności, opracowanie pewnych standardów postępowań a działanie w Systemie Zarządzania Jakością pozwoli na skuteczniejszy nadzór nad całą organizacją i zapewni możliwość sprawnego zarządzania, monitorowania i doskonalenia wszystkich procesów i elementów organizacji. Jest to pierwszy krok
w ciągłym doskonaleniu.

Podczas audytu certyfikacyjnego, zakończonego pełnym sukcesem, audytorzy uwzględnili obszary szczególnego zainteresowania, które zwrócone były w kierunku skuteczności prewencji oraz skuteczności nadzoru nad działaniami ratowniczo – gaśniczymi.

Audyt certyfikacyjny wykazał, że Komendy Państwowej Straży Pożarnej zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami określonymi w normach ISO 9000. Uroczyste wręczenie certyfikatu planowane jest na początku przyszłego roku, podczas odprawy rocznej kadry kierowniczej województwa lubuskiego.

Rzecznik prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.
Zródło: http://www.straz.gorzow.com.pl