Strzelce Kraj. Roczna odprawa kadry kierowniczej PSP.

„Nasza codzienna praca w woj. lubuskim wielokrotnie pozytywnie sprawdziła i zweryfikowała dotychczasową organizację i przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej – tak podczas pożarów i miejscowych zagrożeń, jak również w warunkach katastrof naturalnych i zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej …” tymi słowami Lubuski Komendant Wojewódzki st. bryg. Ryszard Dąbrowa rozpoczął podsumowanie działalności PSP na terenie woj. lubuskiego za rok 2004. Odprawa kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP woj. lubuskiego miała miejsce w siedzibie KP PSP w Strzelcach Krajeńskich 31 stycznia br. Wśród zaproszonych na to spotkanie gości znaleźli się m.in. Andrzej Brachmański Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. brygadier Teofil Jankowski Komendant Główny PSP Szef OCK, Janusz Gramza Wojewoda Lubuski, Edward Fedko Marszałek Województwa Lubuskiego, przedstawiciele związków zawodowych działających w ramach PSP woj. lubuskiego oraz reprezentanci współpracujących służb takich jak policja, straż graniczna, wojsko oraz inspekcji transportu drogowego.

Dla pełnego zobrazowania pracy lubuskich strażaków nie obyło się bez przedstawienia danych statystycznych, liczby pozwoliły na kompleksową ocenę działalności PSP woj. lubuskiego w roku 2004. Zadania nałożone na straż pożarną przez ustawodawcę oraz wynikające z potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w woj. lubuskim realizowane są przez 911 funkcjonariuszy PSP i 33 pracowników cywilnych zatrudnionych w 10 komendach powiatowych, 2 komendach miejskich i komendzie wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp..

Pracę służb kontrolno rozpoznawczych i operacyjnych PSP przedstawił zebranym na odprawie st. bryg. Marek Szczypczyk Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Z analizy działań ratowniczo – gaśniczych, w których lubuscy strażacy brali udział w 2004 roku, wynika że na 12 846 interwencji 52,66%, czyli 6 764 zdarzenia to pożary.

Funkcjonariusze pionu kontrolno – rozpoznawczego sprawując nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż. Przeprowadzili w ubiegłym roku 1864 kontrole obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, lasów i obiektów produkcyjnych i magazynowych.

Rok 2004 jak zaznaczył st. bryg. Stanisław Węsierski Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP związany był także z modernizacją bazy lokalowej PSP. Zakończone zostały w roku ubiegłym inwestycje wieloletnie. Międzyrzecz i Gorzów Wlkp. zyskały nowe budynki komend, a strażacy w Słubicach, Strzelcach Kraj., Lubsku i Sulęcinie pracują już w zmodernizowanych, nowoczesnych komendach. Nie można także zapomnieć o realizacji celu jakim jest poprawa ilości i jakości sprzętu lubuskich strażaków, którzy w ubiegłym roku wzbogacili się o 6 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, 6 przyczep z pompami o wydajności 8000 l/min oraz w 4 lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze z funkcją ratownictwa drogowego. Zakupy takie nie byłyby możliwe bez środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz bez wsparcia finansowego m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, PZU oraz samorządów lokalnych.

Rzecznik Prasowy
KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Źródło: KW PSP w Gorzowie Wlkp.
– http://www.straz.gorzow.com.pl