Warszawa. Pomoc z Polski dla ludności Azji dotkniętych katastrofą.

1 000 000 złotych trafi – decyzją premiera Marka Belki – do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc dla ludności terenów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, poszkodowanej w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi oraz wywołanych nim fal powodziowych tsunami. Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na uruchomienie tych środków z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie w drodze dotacji dla fundacji Polska Akcja Humanitarna i stowarzyszenia Polska Misja Medyczna zakupu i dystrybucji darów rzeczowych (leków, namiotów, śpiworów, koców itp.) oraz na sfinansowanie dobrowolnej, jednorazowej składki na rzecz Indonezyjskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża. Przedstawiciele rządu: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Brachmański, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Truszczyński oraz generał brygadier Teofil Jankowski, Komendant Główny PSP – Szef Obrony Cywilnej Kraju, spotkali się dziś w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Caritas-Polska, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Polskiej Rady Ekumenicznej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiej Misji Medycznej. Omówiono sytuację na terenach państw poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w płd.-wsch. Azji oraz możliwości zorganizowania przez Polskę pomocy humanitarnej dla ofiar tego kataklizmu.

Wiceminister Truszczyński przedstawił m.in. stan prac polskich służb dyplomatycznych w sferze rozpoznawania rozwoju sytuacji w krajach dotkniętych tą tragedią. Wiceminister Brachmański omówił dotychczasowe działania rządu w ramach reagowania Polski na powstałe w nich straty (np. 5% ludności Sri Lanki utraciło wszystko, co posiadało) oraz przedstawił potrzeby, jakie są zgłaszane przez te państwa – m.in. żadne z nich nie potrzebuje grup ratowniczych i grup medycznych.

Z otrzymanych dotychczas raportów wynika, że niezbędne są: porcje i półprodukty żywnościowe, tabletki do uzdatniania wody, koce, śpiwory, pościel, lekarstwa i artykuły medyczne (w tym głównie środki przeciwbólowe, antybiotyki, środki opatrunkowe i strzykawki jednorazowe).

Wydział Informacji i Promocji KG PSP.
Źródło: KG PSP – http://straz.gov.pl