Cibórz. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.

W niedzielę 23 maja na miejscowym boisku sportowym swoje doroczne święto obchodziły zastępy strażaków – ochotników z jednostek działających na terenie powiatu świebodzińskiego. Do rywalizacji w zawodach przystąpiły również damy w mundurach z OSP w Darnawie (gm. Skąpe). Uroczystość rozpoczęła się od hymnu strażackiej braci i okolicznościowego wystąpienia Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Świebodzinie – druha Czesława Świątkowskiego. Prezes podziękował zebranym za trud w ratowaniu życia i mienia mieszkańców powiatu, a jednocześnie pogratulował jednostkom osiągnięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej i pracy społecznej na rzecz środowiska. Po przemowie prezesa prowadzenie dalszej części obchodów przejął komendant zawodów – Jerzy Wrzesień, który poinformował obecnych o honorach i nagrodach przyznanych wyróżniającym się ogniomistrzom.

Wszyscy dowiedzieli się, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – generał brygadier Teofil Jankowski nadał, na wniosek kapituły medali, dh. Cz. Świątkowskiemu Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego za „wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej województwa lubuskiego, osiągnięcia na rzecz rozwoju i umacniania jednostek OSP, aktywną działalność w strukturach Związku OSP RP”. Medal ów został wręczony osobiście. Gratulujemy!

Złote medale zasługi dla pożarnictwa na wcześniejszej uroczystości w Międzyrzeczu otrzymali: Jan Kołaczek, Franciszek Henicz, Mieczysław Dudek, Ireneusz Sarbak, Michał Mielcarek, Stanisław Drob, Antoni Gucwa i Bogusław Zachara. Medale tej barwy czekały w Ciborzu na druhów: Witolda Goczewskiego z Niekarzyna, Bogdana Puka z Niekarzyna, Tomasza Misaka z Jordanowa i Zbigniewa Dziubińskiego z LFM SA Świebodzin. Złote Znaki przyznano druhom: Józefowi Szocie, Stanisławowi Dudzicowi i Antoniemu Adamczakowi.

Srebrne medale zasługi dla pożarnictwa przyznano druhom: Markowi Malakowi z Jemiołowa, Piotrowi Podpieniakowi z Opalewa, Mirosławowi Wrzoskowi z Niekarzyna, Jarosławowi Gołkowi z Dąbrówki Wlkp., Lechosławowi Suwiczakowi z Kręcka.

Brązowym medalem zasługi odznaczeni zostali: Piotr Nowik ze Świebodzina, Józef Machacki z Łagowa, Marcin Grelka z Jordanowa, Andrzej Puk z Niekarzyna, Tomasz Lubański z Opalewa, Andrzej Stankiewicz – kierownik placówki PKS-u w Świebodzinie.

Następnie, w zawodach pożarniczych, pomimo bardzo złej pogody, wystartowało siedem ekip mężczyzn i jedna kobieca. Wszyscy uczestniczyli w sztafecie i ćwiczeniach bojowych. Każdej drużynie przypadły punkty karne.

wuz

Źródło: Tygodnik Dzień za dniem
WYDANIE NR 22 [135] z dnia 2 czerwca 2004