Świebodzin. Roczna odprawa kadry kierowniczej PSP.

W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie (woj. lubuskie) o godzinie 10.00 odbędzie się organizowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., roczna odprawa kadry kierowniczej, podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa lubuskiego i przedstawiająca plan działania PSP na rok 2004. Przy okazji narady o godz. 13:00 (na placu wewnętrznym KP PSP) odbędzie się oficjalne otwarcie komory dymowej oraz uroczyste przekazanie czterech pojazdów pożarniczych, zakupionych ze środków Komendy Głównej i pomocy finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostów Powiatowych.

Uroczystość tę zaszczycą swoją obecnością nadbryg. Piotr Buk, Zastępca Komendanta Głównego PSP Zastępca Szefa OCK, Andrzej Korski, Wojewoda Lubuski. Wśród zaproszonych gości spodziewać się możemy: Andrzeja Bocheńskiego – Marszałka Województwa, insp. Stanisława Bukowskiego – Komendanta Wojewódzkiego Policji, Jarosława Śliwińskiego – Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, płk. Stanisława Jodłowskiego – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Cezarego Stypułkowskiego – Prezesa Zarządu PZU S.A. oraz Kazimierza Kęsa – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakończenie uroczystości planowane jest na godzinę 13.40.

Źródło: KW PSP – http://straz.gorzow.pl
10.02.2004